SmartDriving FirstAid to doskonałe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym wskazaniem na ofiary wypadków drogowych. Od stycznia 2004 roku na każdego kierowcę ustawodawca nałożył obowiązek udzielania pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest poznanie umiejętności ratowania życia ludzkiego w nagłych przypadkach – nie tylko na drodze, ale w domu, czy miejscu pracy.

Stawiamy na praktyczne umiejętności – obchodzenie się z ofiarami wypadków, nauka resuscytacji wraz z masażem serca. Kurs jest zgodny z wytycznymi/ zaleceniami i najnowszymi standardami :
• Europejskiej Rady Resuscytacji (Polskiej Rady Resuscytacji – 2006)
• Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association)
• International Trauma Life Support

Czas trwania: 6-7 godzin

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń. Zawiera następujace elementy:
Natychmiastowe zabiegi ratujące życie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Mechanizmy zatrzymania krążenia – nagła śmierć sercowa
Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Mechanizmy najczęstszych urazów
Postępowanie w niektórych urazach i zachorowaniach
Postępowanie w stanach nagłych u dzieci
Postępowanie przy wypadku drogowym
Nauka wyciągania ofiary z pojazdu
Szkolenie prowadzi 2 instruktorów, jednocześnie czynnych ratowników medycznych ze stosownymi uprawnieniami.