Hamowanie i czas reakcji

Hamowanie nie jest tak proste, jak to się z pozoru wydaje. Szczególnie trudny do analizy jest ten proces w momencie, kiedy doszło do wypadku/kolizji i próbujemy dokonać analizy tego, co zrobił kie ...